Lopende projecten

De Dorpraad van Rossum heeft samen met de Dorpsraad Hurwenen een verkiezingsbedat georganiseerd. Op dinsdag 11 maart 2014 in het Dorpshuis de Kil was een spannend debat met de heren politici van de gemeente Maasdriel. Aanwezig hierbij waren; VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, SGP en Samen Sterk Maasdriel.

Woendag 27 november 2013 heeft de Dorpsraad een bewonersavond georganiseerd voor alle inwoners uit Rossum. Op deze eerste bewonersavond is gedebatteerd waar behoefte aan is in Rossum, de gehouden enquête resultaten zijn besproken en er was een leuk optreden van de jeugdfanfare! Hieronder enkele foto’s. (Gemaakt door Karel aan den Toorn)

Welkom bewonersavond      Programma bewonersavond

Jeugd fanfare      Stemming publiek (1)