Alzheimer Café Bommelerwaard wordt in 2019 gehouden in verschillende plaatsen.

De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben het verzoek gedaan om de uitvoering van Alzheimer Café Bommelerwaard te spreiden in de Bommelerwaard.
Redenen voor hen zijn dat bij het spreiden van de locaties, meer inwoners uit andere deelgebieden de gelegenheid krijgen het Alzheimer Café te bezoeken.

De vraag van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel was om na te gaan of Alzheimer Café Bommelerwaard in verschillende locaties uitgevoerd kan worden, met behoud van de kwaliteitscriteria die aan de uitvoering gesteld worden.
De vooronderstelling is dat door de spreiding het Alzheimer Café:

De samenwerkende organisaties hebben de bereidheid om in 2019 te verkennen of de meerwaarde bereikt wordt, zoals gedacht. Samen met alle betrokkenen wordt uitvoering gegeven aan een werkplan over de manier waarop de verkenning uitgevoerd wordt. Eind 2019 wordt vastgesteld wat de resultaten hiervan zijn.

Het Alzheimer Café vindt op de volgende locaties plaats:

Reacties zijn gesloten.