Historische

Op deze pagina staan een aantal historische wetenswaardigheden. Deze zijn geschreven door Dirk van de Kaaij.

Castellum Grinnes

De Romeinen hebben dit gebied ook al gezien als strategisch. Waarschijnlijk hebben ze hier een fort gebouwd (castellum) in de uiterwaard aan de Kloosterdijk. Het zit diep in de grond omdat de rivieren klei afzetten bij overstromingen en zodoende de restanten hebben bedekt. Begin 1800 begon de Waal zich weer te verleggen en kalfden de uiterwaarden weer af. Duizenden voorwerpen spoelden bloot. Koeien trapten veel kapot zoals amforen e.d. Er waren toen nog geen metaal-detectoren maar er zijn wel honderden munten gevonden. Historicus Dr. Conradus Leemans (1842) heeft hier boek over geschreven en was er van overtuigd dat dit een castellum is. In de vroeg Romeinse tijd was dit vermoedelijke castellum van hout. Na de aanval van de Batavieren in 69 na Chr. is het waarschijnlijk herbouwd in steen. Er zal vermoedelijk ook een Limesweg door of langs het castellum hebben gelopen.

Klooster St.Marienacker

Zij vonden boven dat vermoedelijke castellum ook resten van het klooster St. Marienacker. Van dit klooster is niet bekend wanneer dit is gebouwd. Vermoedelijk ook in hout en later in steen. Dit klooster heeft tijdens de 80 jarige oorlog veel schade ondervonden van de belegering van oud fort St. Andries. Van alle kanten zijn de Spanjaarden, gelegerd in het fort, aangevallen door Maurits van Oranje. Ook vanaf de overkant van de Waal en van over de Maas. In 1599 is het klooster, samen met de dijk die er omheen liep, verloren gegaan door de vele beschietingen. Daarna is het puin gebruikt om een nieuwe dijk aan te leggen. Deze dijk is toen terug gelegd van De Gouden Molen naar de Maashoeve.  Op kaarten zien we dat in 1600 het klooster was verdwenen en het kasteel dat achter het huidige Slot stond, ook beschadigd was.

FORT SINT ANDRIES.4

Fort Sint Andries

Slot/Kasteel  familie van Rothem

In 670 is het eerste bericht over Rossum. In dit bericht schonk Theoricus 1 Rothem (Rossum) aan de abdij van Sint Vesdascus te Atrecht. Daarna horen we eeuwenlang niets meer. Er zal in die tijd een houten burcht zijn geweest die later is vervangen door een stenen kasteel. Zeker is dat in 1263 het geslacht van Rossem daar gehuisvest was. De familie noemde zich die tijd nog van Rothem en na 1291 voor het eerst van Rossem. De bekende Marten van Rossem is hier geboren. Hij stierf in Charlemont, waarschijnlijk aan de pest, en is in Rossum begraven. Daarna is hij herbegraven in Den Bosch.

Het kasteel wordt beschreven als:
“Het gebou bestond uit zeven torens, rondom van binnen was een ruime plaats met een put en veel Reegenbacken, een stal voor 25 paarden, men konderontom het Huys over de muren komen alle met schietgaatte, soo in de muuren als de toorens en sommige met  canonsgaten, sooinde muuren als de toorens.Het hadt een tweede diepe graft, buyten bouwhuis, stallingen voor Ruyters, daar Maarten van Rossem hem van diende”.
(Deze beschrijving bevindt zich in het  familiearchief van de familie Baron van Randwijck.)