Doelstellingen

Zoals bijna elke dorpsraad heeft ook Dorpsraad Rossum zijn doelstellingen in een notariële akte laten vastleggen:

“ a. het bevorderen van de leefbaarheid in het werkgebied van de stichting en het bevorderen van het welzijn van haar inwoners.
   b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Concreet betekend dit dat we elke instantie die direct of indirect te maken heeft met thema’s die ons aangaan gevraagd en ongevraagd van advies zullen zijn. Dit kan zijn bij plannen in wording maar ook bij reeds genomen beslissingen. De Gemeente Maasdriel zal ons belangrijkste gesprekspartner zijn vanwege haar bestuurlijke rol waarin zij het initiatief, als onderdeel van Provinciaal beleid, ondersteunt.

De Dorpsraad wil daarnaast een bemiddelende en coördinerende rol spelen in de samenwerking tussen de verschillende verenigingen, groepen en instellingen binnen Rossum. Ook het ontplooien van initiatieven om  bewoners te betrekken in vraagstukken zoals de eigen woonomgeving behoort tot de doelstellingen. Al deze doelstellingen zijn alleen te realiseren door open en directe communicatie tussen bewoners en Dorpsraad. Hiervoor zijn Facebook, de website en Bewonersavond bedoeld, want dat is waar de Dorpsraad zeer aan hecht: communicatie over alles wat ons als Rossumers boeit en bindt.

Hieronder vindt u het dorpsplan van Rossum. Dit is opgesteld (okt 2014) met als doel om te laten zien wat Rossum nu is en ook hoe we willen dat de toekomst er uit komt te zien voor ons mooie dorp. Het dorpsplan is opgesteld naar aanleiding van een enquête. Deze is uitgezet onder alle inwoners van Rossum.

Dorpsplan Rossum 2014