Bewonersavond, 17-11-2021

Aan alle inwoners van Rossum,


Op woensdag 17 november 2021 organiseert de Dorpsraad de jaarlijkse bewonersavond in dorpshuis De Parel. Afgelopen jaar ging het door alle Covid-maatregelen helaas niet door. We zijn blij dat het nu weer wel mogelijk is.
De aanvang is 20.00 uur en vanaf 19.30 is de zaal open en staat de koffie/thee voor u klaar.
We vragen u rekening te houden met de geldende Covid-richtlijnen. Bij binnenkomst dient u de QR code van uw coronacheck-app te tonen. In de zaal wordt rekening gehouden met de 1,5 mtr. regel.


Op deze avond doen we verslag van de activiteiten van afgelopen jaar en informeren we de bewoners over actuele onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid in ons dorp. Na het succes van afgelopen jaren nodigen wij opnieuw belangstellenden uit om de microfoon ter hand te nemen (“speakercorner”) en de aanwezigen in korte tijd te vertellen wat hen op het hart ligt t.a.v. de leefbaarheid in ons dorp. Laat uw stem horen en meld u aan bij de voorzitter of op de avond zelf. (Antoon van den Heuvel -0650859121)


OPROEP bestuursleden:
Het bestuur van de Dorpsraad is op zoek naar nieuwe bestuursleden die een actieve bijdrage willen leveren aan concrete acties van de dorpsraad. We hopen dat u als inwoner van Rossum belangstelling heeft om zitting te nemen in het bestuur of in een activiteitencommissie en daarmee een steentje bij wil dragen aan de initiatieven. Heeft u interesse? Meld u zich a.u.b. bij de voorzitter. (tel. 0650859121)


Het programma voor deze avond is als volgt:

 • 20.00 uur opening en welkom door de voorzitter
 • Verslag van de activiteiten in 2020 en 2021
 • Bestuurszaken:
 • – financieel verslag
 • – aftredend en herkiesbaar ( Karel aan den Toorn en Antoon van den Heuvel)
 • – benoeming nieuwe leden
 • – ontwikkelingen WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) gevolgen voor statuten en huishoudelijk reglement
 • Presentatie Stichting Behoud begraafplaats
 • 20.45 uur pauze
 • Uitkomst bewonersenquête
 • Nieuwe initiatieven: b.v. aanpak Slingerbos, besteding groenplan, meerdere thema-avonden, schoonmaakacties
 • Speakerscorner
 • Rondvraag
 • ±21.30 uur afsluiting

Met vriendelijke groet en hopelijk tot woensdag 17 november as.

Bestuur “Stichting Rossums Dorpsbelang”

Reacties zijn gesloten.