Bewonersavond, 23-01-2019

Uitnodiging bewonersavond – Stichting Rossums Dorpsbelang

Op woensdagavond 23 januari 2019 organiseert de Dorpsraad haar jaarlijkse bewonersavond in dorpshuis De Parel. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Koffie of thee staat voor u klaar.
Op deze avond doen we verslag van de activiteiten van afgelopen jaar en informeren we u over actuele onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid in ons dorp. Tevens bieden we een interessant thema aan over de cultuurhistorische betekenis van Fort Sint Andries.

OPROEP bestuursleden: Het bestuur van de Dorpsraad is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden die een bijdrage willen leveren aan concrete acties van de dorpsraad. Gelukkig hebben we Hans Verlouw bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur, maar er is nog steeds sprake van onderbezetting. We hopen dat u als inwoner van Rossum belangstelling heeft om ook een steentje bij te dragen aan de dorpsraad. Heeft u interesse? Meldt u zich a.u.b. bij de voorzitter aan, tel. 06 50859121.

Het programma voor deze avond is als volgt:

 • 20.00 uur opening en welkom door de voorzitter
 • Lezing door Adriaan Haartsen over de cultuurhistorische betekenis van fort Sint Andries

Aansluitend, vanaf ongeveer 21.15 uur, het bestuurlijke gedeelte:

 • Verslag van de activiteiten in 2018
 • Bestuurszaken:
  – Aftredend en herkiesbaar: Karel aan den Toorn & Antoon van den Heuvel
  – Benoeming van nieuwe lid/leden? Hans Verlouw
 • Geplande activiteiten in 2019
 • ‘Speakerscorner’ Wat houdt u bezig? Laat uw stem horen.
 • Nieuwe initiatieven
 • Rondvraag
 • 22.00 uur afsluiting

We hopen u op woensdagavond 23 januari 2019 te mogen begroeten.

Een korte impressie van de lezing.

Het oude fort Sint Andries is door Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog gebouwd. Het ligt op een punt waar vroeger twee druk bevaren rivieren bij elkaar kwamen. ‘Wie Sint Andries in handen had, beheerste de scheepvaart over de Waal en de Maas, de Sleutel tot Holland’, werd gezegd. De Spaanse controle over Maas en Waal was voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een doorn in het oog. Al tijdens de bouw werden de Spanjaarden voortdurend aangevallen door Prins Maurits van Oranje
vanuit fort De Voorne, gelegen ten oosten van
Heerewaarden. De bezetting van Fort Sint Andries van 2000 man, bestond voor een groot deel uit huurlingen in dienst van de Spanjaarden. Maar op 8 mei 1600 werd het fort door de troepen van Prins Maurits ingenomen. Daarna is het fort verschillende keren aangepast aan militaire eisen. Tijdens de Tweede Wereld-oorlog is het vernieuwde fort door Duitse militairen in gebruik genomen. Eind 1944 en begin 1945 lag het fort in het frontgebied. Het is in 1945 voor een deel door de Duitsers verwoest.

Reacties zijn gesloten.