Bewonersavond, 24-04-2024

Aan alle inwoners van Rossum,

Op woensdag 24 april as organiseert de Dorpsraad de jaarlijkse bewonersavond in dorpshuis De Parel. Bij deze bent u van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De aanvang is 20.00 uur en vanaf 19.30 is de zaal open en staat de koffie/thee voor u klaar.

Op deze avond doen we verslag van de activiteiten van afgelopen jaar en informeren we de bewoners over actuele onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid in ons dorp. Na het succes van afgelopen jaren nodigen wij opnieuw belangstellenden uit om de microfoon ter hand te nemen (“speakercorner”) en de aanwezigen in korte tijd te vertellen wat hen op het hart ligt t.a.v. de leefbaarheid in ons dorp. Laat uw stem horen en meld u aan bij de voorzitter of op de avond zelf. (Antoon van den Heuvel -0650859121)

OPROEP bestuursleden / commissie:
Op dit moment is er een vacature in het bestuur van de stichting. Mocht u als inwoner interesse hebben in deelname aan de initiatieven van de Dorpsraad en vanuit het bestuur uw steentje daaraan willen bijdragen?
Meld u zich a.u.b. vooraf bij de voorzitter. (tel. 0650859121) of op de avond zelf.

Het programma voor deze avond is als volgt:

 • 20.00 uur opening en welkom door de voorzitter
 • Verslag van de activiteiten in 2023 en eerste kwartaal 2024.
 • Bestuurszaken:
 • financieel verslag
 • aftredend en herkiesbaar ( Hans ter Heege en Hans Verlouw)
 • nieuwe bestuursleden
 • ± 20.45 uur pauze
 • Toelichting op toekomstige plannen en thema avonden. O.a. over de ruilverkaveling in de jaren 50.
 • Speakerscorner: met o.a. uitleg door Coöperatie Bommelerwaar over participatie in het Burgerwindpark De Lage Rooijen langs de A2 in Hoenzadriel.
 • Rondvraag
 • ± 21.45 uur afsluiting

Met vriendelijke groet en hopelijk tot woensdag 24 april as.

Bestuur “Stichting Rossums Dorpsbelang”

Reacties zijn gesloten.