Bewonersavond, 29-01-2020

Uitnodiging bewonersavond – Stichting Rossums Dorpsbelang

Op woensdagavond 29 januari 2020 organiseert de Dorpsraad haar jaarlijkse bewonersavond in dorpshuis De Parel. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Koffie of thee staat voor u klaar.

Op deze avond doen we verslag van de activiteiten van afgelopen jaar en informeren we u over actuele onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid in ons dorp.
In samenwerking met de EHBO vereniging Rossum zal mw. Heleen Hutink een lezing houden over de ziekte van Lyme

OPROEP bestuurslid: Het bestuur van de Dorpsraad is nog op zoek naar een nieuw bestuurslid  die een bijdrage wil leveren aan concrete acties van de dorpsraad.
We hopen dat u als inwoner van Rossum belangstelling heeft om ook een steentje bij te dragen aan de dorpsraad. Heeft u interesse? Meldt u zich a.u.b. bij de voorzitter aan, tel. 06 50859121.

Het programma voor deze avond is als volgt:

 • 20.00 uur opening en welkom door de voorzitter
 • Lezing door mw. Heleen Hutink over de ziekte van Lyme

Aansluitend, vanaf ongeveer 21.15 uur, het bestuurlijke gedeelte: 

 • Verslag van de activiteiten in 2019
 • Bestuurszaken:
  – aftredend en herkiesbaar: Jeroen Kapteijn
  – benoeming van nieuwe leden
 • Geplande activiteiten in 2020
 •  ‘Speakerscorner’ Wat houdt u bezig? Laat uw stem horen.
 • Nieuwe initiatieven
 • Rondvraag
 • 22.00 uur afsluiting

Reacties zijn gesloten.