Enquête behoud begraafplaats

Door aanpassingen in het beleid van de gemeente, dreigde alle oude begraafplaatsen te verdwijnen. Gelukkig dank zij de inzet van diverse stichtingen en partijen en natuurlijk van bewoners zelf, zijn de oude kerkhoven voorlopig gered.
De gemeente is nu bezig met het opstellen van en nieuw beleid.

De gemeente heeft aangegeven te willen luisteren naar de wensen van de bewoners.
Door middel van deze enquête kunt u aangeven wat er met de oude begraafplaatsen dient te gebeuren.