Enquête wensen / knelpunten Rossum


De gemeente Maasdriel wil de bewoners meer betrekken bij wat er in hun leefomgeving speelt.

De gemeente heeft aangegeven graag te willen weten, wat in Rossum de wensen zijn en wat de knelpunten zijn. Deze wensen en knelpunten dienen wel van gemeenschappelijk belang te zijn. Het gaat hier bij niet om een kapotte lantaarn of een losliggende tegel. Deze kunnen direct via de website van de gemeente gemeld worden.

De gemeente zal samen met de Dorpsraad Rossum een dorpsschouw houden. Langs de door de bewoners aangegeven punten. De gemeente zal vervolgens beslissen de wensen c.q. knelpunten aan te pakken. Het resultaat en de voortgang van deze beslissing zal aan de Dorpsraad worden terug gekoppeld.

Door middel van onderstaand formulier kun u tot en met 30 augustus 2020 uw wensen c.q. knelpunten kenbaar maken. U mag het formulier meerdere malen ingeven.

Gelieve 1 onderwerp per keer.