Samen op weg naar een gezonde leefstijl 30-10-2019

De beide dorpsraden bieden de inwoners van Rossum en Hurwenen een interessante bijeenkomst, voor iedereen die belangstelling heeft voor een gezonde leefstijl.

Samen op weg naar een gezonde leefstijl

Met Patrick Klaassen, medewerker van de GGD Gelderland-Zuid

Woensdagvond 30 oktober 2019, 19.30 – 21.30 uur

de bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Parel, Kerkstraat te Rossum

Toegang is voor iedereen gratis

Een gezonde leefstijl, wat is dat nu precies?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in goede gezondheid opgroeien?
En wat betekent het voor volwassenen om een gezond leven te leiden en zo lang mogelijk gezond te blijven?

Patrick Klaassen beantwoordt deze vragen. Hij geeft ons inzicht in wat de GGD Gelderland-Zuid met het project ‘een gezonde leefstijl’ nastreeft.
De aanpak van de GGD is erop gericht met inwoners effectief te werken aan een gezonde leefstijl, voor volwassenen en voor kinderen. Zij werkt hierin samen met de gemeente Maasdriel.

Kunnen we een nieuwe start maken en op weg gaan naar een nog gezonder Rossum en Hurwenen?
Is het mogelijk om het voedingspatroon van inwoners van onze dorpen te verbeteren?
Worden de mogelijkheden die sportverenigingen in Rossum en Hurwenen bieden voldoende benut?

Dit zijn vragen die deze avond aan de orde komen. Ook Buurtzorg is bij deze avond betrokken. Na een korte inleiding van Patrick, vragen we aan de aanwezigen welke kansen er in Rossum en Hurwenen liggen om een gezonde leefstijl voor iedereen mogelijk te maken.

Reacties zijn gesloten.