Verbetering van het Slingerbos

Zaterdag 27 november heeft een groep van vrijwilligers weer veel werk verzet in het Slingerbos. Het resultaat is goed zichtbaar: in het dijktalud zijn heel veel jonge zaailingen verwijderd en enkele grotere bomen omgezaagd om meer licht in het Slingerbos te krijgen.

Historie

Toen in 1800 het neogotische slot is gebouwd, is rondom het slot een tuin aangelegd in romantische Engelse landschapsstijl. Het Slingerbos bestond toen al: het werd gebruikt als windkering en voor de houtproductie (essen, iepen, populieren en wilgen).

Toen de functie van houtproductie verviel, werd het bos ook in de Engelse landschapsstijl doorgetrokken: het bos werd verfraaid met kastanjes, taxusbomen, lindes en acacia’s, en de apostelheuvel stamt ook uit deze tijd. Ook werd de stinzenflora aangeplant.

Het Slingerbos werd een parkbos waar mensen kunnen recreëren. Het Slingerbos is echter te klein om zichzelf in stand te houden en een parkbos vergt intensief onderhoud.

Achterstallig onderhoud

Dat onderhoud is met periodes niet voldoende ( en juist) uitgevoerd. Daardoor wordt het Slingerbos nu gedomineerd door Esdoorns, klimop, bramen en fluitenkruid. Het is veel te donker in het bos omdat de kruinen van de vele esdoorns alle licht wegnemen. De vegetatie op de grond heeft daarvan te lijden. De stinsenplanten krijgen vroeg in het voorjaar licht, maar daarna niet meer. Waar ze wel behoefte aan hebben. De klimop schaadt veel mooie oude bomen. Het fluitenkruid en de bramen rukken op, en ontnemen de stinzenplanten en andere bijzondere soorten het licht en de ruimte.

Als we niet ingrijpen, zal het een eentonig bos worden van slechts enkele soorten en het zal op enig moment omvallen.

Daarom is het doel van het nieuwe (gezamenlijke) beheer:

  • Verticale gelaagdheid terugbrengen. —> We werken toe naar variatie in hoge bomen, struiken bodembeplanting en alles daar tussenin
  • Twee open plekken creëren —> eerste is er al op natuurlijke wijze ontstaan; tweede komt bij ingang vanaf de dijk
  • Stinzenflora terugbrengen —> handmatig verwijderen fluitenkruid
  • Ingrijpen in ontwikkeling van de bomen in het bos —> gemeente gaat 5 zieke essen verwijderen en er komen 3 nieuwe jonge bomen voor in de plaats
  • Licht in het bos brengen —> in dijktalud halen we jonge zaailingen weg
  • Apostelheuvel accentueren —> kleurige struikenlaag rondom de apostelheuvel en beter zicht op gracht

Werkgroep Onderhoud Slingerbos

Om te zorgen dat het Slingerbos zijn bijzondere karakter houdt, is veel onderhoud nodig. Werk dat niet allemaal meer door de gemeente gedaan kan worden. Vandaar dat de dorpsraad en de gemeente hebben afgesproken dat dat in gezamenlijkheid gebeurt, zodat het bos weer de uitstraling en kwaliteit krijgt die het verdient. Op de oproep van de Dorpsraad hebben ruim 25 mensen gereageerd. Die groep is op 27 oktober voor het eerst bijeengekomen: Eri van der Burght ( tuinontwerper uit Rossum) heeft de plannen voor het bos toegelicht en er is gesproken over de werkzaamheden die de werkgroep gaat doen.

Daarna is op zaterdag 6 en 27 november in het Slingerbos hard gewerkt. Met het hout dat is verwijderd is achter in het bos een grote takkenril gemaakt, die voor heel veel insecten, vogels en zoogdieren een schuilplaats biedt. De rest van het hout wordt door de gemeente opgehaald.

Veel zaailingen van o.a. Esdoorn, Iep, Kastanje en Es zijn ( op initiatief en gecoördineerd door Groen Links leden) gedoneerd aan de actie https://meerbomen.nu zodat deze bomen elders kunnen worden geplant.

Rijkswaterstaat heeft in november enkele grote bomen in het talud gekapt of afgetopt.

In het vroege voorjaar zal een nieuwe werkochtend worden gepland voor het verwijderen van fluitenkruid.

Ook meedoen?

Hoe groter de groep, hoe meer we kunnen doen. Alle hulp is welkom! Dat kan zijn voor het weghalen van fluitenkruid of braam, of zaagwerk, maar ook voor de verzorging van koffie op de werkochtenden kunnen we hulp gebruiken!

Meld je aan bij Eri van der Burght, info@hofhouding.nl of 06 1639 6931.

Reacties zijn gesloten.