Verslag bewonersavond 29-1-2020

Om 20:00 heet Antoon v.d. Heuvel, voorzitter van de Dorpsraad Rossum alle aanwezigen van harte welkom.
Hij is blij met zo een grote opkomst. Ruim 40 personen.

De voorzitter legt uit wat de bedoeling van deze avond is.
Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan Heleen Hutink , welke de lezing hield: “De ziekte van Lyme” De lezing werd gehouden in samenwerking met de EHBO vereniging Rossum.

Het was een boeiende lezing waar in alles verteld werd over de de teek, welke de ziekte van Lyme met zich mee draagt. Er werd niet enkel verteld wat de gevolgen zijn van deze ziekte, maar hoe je je er tegen kunt beschermen. En wat te doen indien je als nog gebeten wordt door de teek.
Na de lezing konden vragen gesteld worden.

In de pauze welke volgde op de lezing werd door de Dorpsraad, aan de aanwezige een drankje aangeboden.

Na de pauze vertelde de voorzitter met welke activiteiten de Dorpsraad zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden.

Krijn Damsma vulde het onderwerp van de dorpsschouw verder aan, door aan te geven wat er tijdens de schouw met de gemeente besproken is. Sommige punten zijn reeds opgelost ander lopen nog.

 • Handhaven eenrichtingsverkeer hoek ‘De kievit’ – ‘De Fazant’.
 • Verkeerssituatie Burgemeester van Randwijckstraat’ – ‘van Thielenhof’ – Coöp.
 • Waarschuwingsborden fietspad ‘H.C. de Jonghweg’.
 • Bomen terug plaatsen ‘Oude kruisstraat’.
 • Wateroverlast van dicht gemaakte sloten ‘Burgemeester van Randwijckstraat’.
 • Stook beleid gemeente Maasdriel.
 • Ketting over toegangsbrug bij de vijver.
 • Handhaving / onderhoud – Overhangend groen.
 • Handhaving / Blowen en Dealers.
 • Handhaving / afval, Tunneltje onder aan de rotonde.
 • Vuurwerk overlast.

Vervolgens kwamen de bestuurszaken aan de orde.
Als tijdelijke leden zijn Hans Verlouw en Krijn Damsma welke al eerder tot het bestuur van de Dorpsraad waren toegetreden, hebben aangegeven dit te willen voortzetten.
Aftredend en herkiesbaar was Jeroen Kapteijn. Ook hij heeft aangeven de aankomende periode opnieuw zitting te willen nemen in het bestuur van de Dorpsraad.

De voorzitter geeft verder aan dat er plaats is voor nog 1 bestuurslid. Mocht iemand interesse hebben, dan kan hij of zij contact opnemen met de Dorpsraad.

Ook de Lopende activiteiten en nieuwe initiatieven passeerde de revue.

Aanmelden voor “De mooiste voortuin” kan via https://rossumsdorpsbelang.nl/aanmelden-mooiste-voortuin/

In de “Speakers corner” konden aanwezige uit de zaal hun woord doen. Helaas mogen i.v.m. de privacywet AVG, naam en toenaam van de sprekers niet genoemd worden.

Spreker 1: Klimaat / verduurzamen.
Sinds het klimaat-akkoord van 28 mei 2019 gaat er veel veranderen. percentage broeikasgassen moeten in 2030 gehalveerd zijn. De genomen maatregelen berusten op een aantal pijlers:

 • Energiebelasting gaat omhoog
 • Gebouwen moeten minder olie en gas gaan gebruiken. (verduurzamen)
 • Subsidies

In het voorjaar zal er begonnen worden met een Energie-café. Dit in samenwerking met de dorpsraad. Hier zal geïnformeerd gaan worden betreft:

 • Hoe geld te besparen door middel van isoleren.
 • Informatie over verduurzamen woningen.
 • Hoe subsidie te verkrijgen.
 • Hulp (niet commercieel)
 • Zonnepanelen
 • Welke aannemers kunnen u helpen.
 • Energie coach.

Betreft het Energie-café, daar in zal de gemeente de aftrap doen. De dorpsraad zal zorg dragen voor het continueren van het café. De informatie welke u in het café ontvangt, zal gratis zijn.

Spreker 2: Zonnepanelen.
Coöperatie Bommelerwaar, geeft aan dat er op de school zonnepanelen geplaatst gaan worden. U kunt zich nog inschrijven om deel te nemen. Meer informatie kunt u vinden op: http://www.bommelerwaar.nl

Spreker 3: Oversteekplaats Coöp.
Het is een wonder dat er nog geen ongelukken gebeurd zijn op dit kruispunt. er wordt hard gereden. Het is gewoon schandalig. Pas op het allerlaatste moment zie je dat er iemand oversteekt. Het zal toch niet zo zijn, dat er eerst doden moeten vallen, eer de gemeente hier iets aan wil doen? Waar om geen 30 km zone? Waar om geen snelheidsmetingen?

De gemeente geeft aan dat verkeersveiligheid wel onder de aandacht is, maar dat dit behoord tot een veel groter plan. En dat kost tijd. Ook is het zo dat er niet altijd geld is om problemen snel op te lossen. De gemeente gaat informeren wat de stand van zaken is. En zal de dorpsraad zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De dorpsraad vertrouwd de gemeente hier in. Dit ook op basis van eerdere ervaringen met de gemeente.

De gemeente heeft aangegeven opvallende borden te plaatsen.Ook zal er een een snelheidsmeter geplaatst gaan worden. Gemeente bedankt voor de snelle reactie.

Spreker 4: Boek 75 jaar vrijheid.
Betreft 75 jaar vrijheid, wordt er een boek uitgegeven met daar in zo’n 30 verhalen over de evacuatie in de oorlog. We zijn op zoek naar foto’s uit deze periode. Graag foto” welke gaan over de oorlog en/of de verblijfplaats tijdens de evacuatie. U kunt contact opnemen met de dorpsraad. (foto’s krijgt u uiteraard terug)

Spreker 5: Voorstellen.
Ik ben van Turkse komaf. Mijn naam is ….. Ik heb een kind van 3 jaar en ben hier 3 maanden hier. Ik heb in deze 3 maanden Nederlands geleerd en ben blij hier te wonen. Ik wil jullie bedanken dat ik zo goed ben opgenomen in het dorp.

Spreker 6: Stookbeleid.
Ik woon aan de Maasdijk en heb veel last van woningen welke warm worden gehouden door middel van houtkachels. hier heb ik veel last van. Ik zit bijna iedere dag in de rook. Wat is het beleid van de gemeente hier in?

De gemeente geeft aan dat er veel klachten binnen komen betreft het stoken van hout. Echter de gemeente zit te wachten op een landelijke regelgeving. Het geen heeft geen enkele zin om als enige gemeente hier maatregelen voor te treffen. Dit onderwerp staat zeker op de agenda van de gemeente.

Spreker 6: AED.
Ik wil aangeven dat er een paar weken terug een AED is opgehangen in ‘de Beuk’ Dit in samenwerking met de EHBO vereniging. Dank u wel.

Spreker 7: Wandelen en fietspad.
Wanneer het een mooie dag is en je loopt te wandelen op (waal)-dijk, dan wordt je bijna van de dijk afgereden door fietsers en groepen wielrenners. Is het niet een goed idee om deze 2 groepen te splitsen. Dat bijvoorbeeld fietsers op de weg moeten rijden?

Spreker 8: Paardenpoep.
Wanneer ik op de dijk loop, dan zie ik daar veel paardenpoep liggen. Wanneer honden poepen op de weg, dan krijgt men een bekeuring. Kan er niet meer gehandhaafd worden op deze paarden poep?

(Dorpsraad: Paardenpoep op de weg is toegestaan. Er kan dis niet op gehandhaafd worden.)

De voorzitter sluit om 22.10 de avond af.