Voordrachten: Archeologie, Cartografie, Onderwijsgeschiedenis

 

Onder auspiciën van de Dorpsraad Rossum zullen er drie interessante voordrachten worden georganiseerd:

 

1. Een kijkje in de bodem; over archeologie: graven,

analyseren en interpreteren; opgravingen in Medel

 

door Gerard Terpstra, amateur-archeoloog, betrokken

bij opgravingen in Tiel

 

op zondagmiddag 7 mei 2017; 15.00 uur

 

2. Hoe de rivieren stroomden; over historische cartografie

van het Rivierenland

 

door Rob Blom, verzamelaar van oude kaarten,

met name van het Rivierengebied

 

op woensdagavond 17 mei 2017; 20.00 uur

 

3. Over onderwijs in de Bommelerwaard in de eerste jaren

van de negentiende eeuw

 

door Hans ter Heege, auteur over onderwijsgeschiedenis

van de Bommelerwaard

 

op woensdagavond 31 mei 2017; 20.00 uur

 

De voordrachten vinden steeds plaats in Dorpshuis

De Parel, Kerkstraat te Rossum

 

Kosten: € 5 per voordracht (inclusief een kopje koffie of thee);

€ 12,50 voor drie voordrachten

 

In aanvulling op de laatste lezing is er op donderdag 8 juni 2017

een excursie naar de tentoonstelling in

het Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht,

waar de tentoonstelling wordt bezocht met de titel:

 

Dit heilzaam toezicht;200 jaar Staat van het Onderwijs

 

Een voordracht of de excursie gaat door, als er zich minstens vier personen als deelnemer melden.

 

Er is een werkgroep in het leven geroepen die verantwoordelijk is voor de organisatie van de voordrachten en de excursie. Het secretariaat van deze werkgroep is voorlopig gevestigd bij Hans ter Heege, Burg. Slootspad 14, 5328 CC Rossum, lid van de Dorpsraad Rossum.

 

Opgave voor de voordrachten of de excursie kan via

het secretariaat van de werkgroep. Graag inleveren bij Hans ter Heege.

Na uw aanmelding ontvangt u een rekening.


Laat een reactie achter

HTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>