Bewonersavond, 29-11-2017

Op woensdag 29 november 2017 organiseert de Dorpsraad de jaarlijkse bewonersavond. De aanvang is 20.00 uur en vanaf 19.30 is de zaal open en staat de koffie/thee voor u klaar.

Op deze avond doen we verslag van de activiteiten van afgelopen jaar en informeren we de bewoners over actuele onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid in ons dorp. Na het succes van afgelopen jaar nodigen wij opnieuw belangstellenden uit om de microfoon ter hand te nemen (“speakercorner”) en de aanwezigen in korte tijd te vertellen wat hen op het hart ligt t.a.v. de leefbaarheid in ons dorp.  Laat uw stem horen en meldt u aan bij de voorzitter of op de avond zelf. (Antoon van den Heuvel -0650859121)

OPROEP bestuursleden: 

Het bestuur van de Dorpsraad is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden die een actieve bijdrage willen leveren aan concrete acties van de dorpsraad. Op dit moment is er helaas sprake van een onderbezetting. We hopen dat u als inwoner van Rossum belangstelling heeft om zitting te nemen in het bestuur en daarmee een steentje bij te dragen aan de activiteiten.
Heeft u interesse?  Meldt u zich a.u.b. bij de voorzitter. (tel. 0650859121)

Het programma voor deze avond is als volgt:

20.00 uur aanvang

 • Opening en welkom door de voorzitter
 • Verslag van de activiteiten in 2017
 • Bestuurszaken:
  – aftredend en herkiesbaar: Hans ter Heege
  – benoeming nieuwe leden
 • Presentatie over aanmelden en gebruik “Veilige buurtapp” door wijkagent Monique Loeffen

20.45 uur pauze

 • Presentatie “Buurtzorg” door mw. Eva van der Meeren
 • Speakerscorner
 • Nieuwe initiatieven
 • Rondvraag

± 21.30 uur afsluiting

Met vriendelijke groet en hopelijk tot woensdag 29 november

Laat een reactie achter

HTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>