Bewonersavond, 30-11-2022

Aan alle inwoners van Rossum,

Op woensdag 30 november 2022 organiseert de Dorpsraad de jaarlijkse bewonersavond in dorpshuis De Parel. De aanvang is 20.00 uur en vanaf 19.30 is de zaal open en staat de koffie/thee voor u klaar..

Op deze avond doen we verslag van de activiteiten van afgelopen jaar en informeren we de bewoners over actuele onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid in ons dorp. Na het succes van afgelopen jaren nodigen wij opnieuw belangstellenden uit om de microfoon ter hand te nemen (“speakercorner”) en de aanwezigen in korte tijd te vertellen wat hen op het hart ligt t.a.v. de leefbaarheid in ons dorp. Laat uw stem horen en meld u aan bij de voorzitter of op de avond zelf. (Antoon van den Heuvel -0650859121)

OPROEP bestuursleden:
Het bestuur van de Dorpsraad is op dit moment voltallig. Mocht u als inwoner interesse hebben in deelname aan de initiatieven van de Dorpsraad dan kunt u zich daarvoor aanmelden door b.v. als commissielid uw steentje bij te dragen. Heeft u interesse? Meld u zich a.u.b. vooraf bij de voorzitter. (tel. 0650859121) of op de avond zelf.


Het programma voor deze avond is als volgt:

 • 20.00 uur opening en welkom door de voorzitter
 • Verslag van de activiteiten in 2022
 • Bestuurszaken:
 • – financieel verslag
 • – aftredend en herkiesbaar ( Jeroen Kapteijn en Krijn Damsma)
 • Presentatie onderhoudsplan en werkzaamheden werkgroep Slingerbos (door Eri van der Burght)
 • 20.45 uur pauze
 • Toelichting op invoering 30 km zones in Rossum (door Eduard Meijler)
 • Toelichting op de rol van energie-coach (door Dick Eerland)
 • Nieuwe initiatieven:
 • – Meerdere thema-avonden
 • – De Parel Klassiek
 • – Schoonmaakacties
 • Speakerscorner
 • Rondvraag
 • ±21.30 uur afsluiting

Met vriendelijke groet en hopelijk tot woensdag 30 november as

Bestuur “Stichting Rossums Dorpsbelang”

Reacties zijn gesloten.