Natuur langs de Maas 16-5-2018

 

Onder auspiciën van de Dorpsraad Rossum wordt er binnenkort een interessante lezing gehouden.

 

Natuur langs de Maas,

dichtbij ons fraaie dorp Rossum

 

een lezing door Ton van Balken, lid van de Natuurwacht

Bommelerwaard en een van de schrijvers

van een recent verschenen boek, uitgegeven door de Natuurwacht

 

op woensdagavond 16 mei 2018

20.00 – 22.00 uur

 

de lezing vindt plaats in Dorpshuis De Parel,

Kerkstraat te Rossum. Ze is voor iedereen toegankelijk.

 

kosten € 5 (inclusief een kopje koffie of thee)

 

In de Bommelerwaard bevinden zich prachtige natuurgebieden. Vooral de uiterwaarden langs de Maas en de Waal zijn ideale verblijfplaatsen voor bijvoorbeeld vogels, vlinders en insecten. Deze gebieden vormen een rijke omgeving voor veel planten en dieren.

 

Op woensdagavond 16 mei a.s. komt Ton van Balken naar Rossum om ons iets te vertellen over de rijkdom van de natuur in de Bommelerwaard. Hij doet dit aan de hand van mooie foto’s waarmee hij de flora en fauna van de Bommelerwaard, in het bijzonder die van de uiterwaarden langs de Maas, in al haar pracht aan ons toont. Uiterwaarden waar zich veel soorten vogels ophouden, zoals de Gele kwikstaart. Op de kalkrijke graslanden komt de bijzondere stroomdalflora voor, met kleurrijke bloemen, zoals Geel walstro en Marjolein. De zuidelijke hellingen van de dijken zijn voor vlinders een eldorado, zoals voor de mooie Gele luzarnevlinder. In onze streek komen meer dan 30 soorten libellen voor, waaronder de Smaragdlibel en de uiterst zeldzame Vuurlibel.

Reacties zijn gesloten.