Tweede wereldoorlog, Rossum en Hurwenen, 26-04-2022

Uitnodiging 26 april 2022

De Dorpsraad van Rossum nodigt hierbij belangstellenden uit voor een thema-avond over de gebeurtenissen in ons dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. In september 2020 werd een vergelijkbare thema-bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers aan het boekje

Rossum en Hurwenen in de Tweede Wereldoorlog“.

Het was destijds de bedoeling om die bijeenkomst te herhalen voor alle inwoners van de dorpen Rossum en Hurwenen. Maar door de uitbraak van de corona-epidemie kon dit niet doorgaan. Dat gaan we nu goed maken.

Nu we opnieuw met een oorlog in Europa te maken hebben, is het voor veel Nederlanders een zeer emotionele tijd. Voor sommigen is het pijnlijk terug te denken aan de situatie waarin wij onszelf bevonden, in Nederland in de Periode 1940-1945. Onze gedachten gaan daarom uit naar al die weerloze burgers dienu slachtoffer zijn van het weerzinwekkende oorlogsgeweld in Oekraïne.

Herinneringen uit 1940-’45 in Rossum en Hurwenen

Oudere inwoners herinneren zich hun angst voor overvliegende V1’s maar al te goed. Het waren vliegende bommen die de Duitsers afschoten. Je kon het gebrom van die dingen van veraf horen. Maar je kon aan dat gebrom ook horen of die V1 neer zou storten. Dan maakte je dat je zo snel mogelijk weg kwam. Je sprong in een sloot of in een greppel. Toen zo’n projectiel op een boerderij in Hurwenen neerkwam, zijn daar veel slachtoffers bij gevallen.

Toen de geallieerde legers optrokken in de richting van Arnhem inspecteerden zij wat de kracht van de Duitsers was. Zo vlogen er vliegtuigen over de Waal. Bij Rossum zagen de piloten in de dode Maasarm enige schepen liggen, waarvan ze waarschijnlijk vermoedden dat er Duitsers in zaten. Zij besloten die schepen met fosforgranaten aan te vallen. De ark van de familie Van Hattum kreeg de volle laag en vloog in brand, met veel slachtoffers tot gevolg.

De Duitse bezetter beval inwoners van Rossum in september 1944 om te vertrekken. Huis en haard spoorslags te moeten verlaten was, voor velen heel emotioneel. Zij trokken naar het noorden, over de brug bij Zaltbommel. Een deel van hen kwam in Friesland terecht. De evacuatie van die tijd roept bij velen heftige herinneringen op.

De Dorpsraden van Rossum en Hurwenen hebben het boek Rossum en Hurwenen in de Tweede Wereldoorlog destijds in een oplage van 1000 stuks laten drukken. Het is onder de inwoners en andere belangstellenden gratis verspreid. Alles is destijds uitgegeven; er zijn nu helaas geen boeken meer over.

Reacties zijn gesloten.