Verslag bewonersavond 27-03-2019

Bij dezen een verslag van de gehouden bewonersavond met als onderwerp “Instandhouding begraafplaatsen”

Op 20.00 uur opent Antoon, voorzitter van de dorpsraad Rossum, de avond. Als eerste werden alle aanwezige 40 – 50 bewoners, van harte welkom geheten. Vervolgens verteld Antoon hoe het onderwerp van de avond er toe heeft geleid tot het in stand komen van deze avond.

Als eerste was een hield Korrie Korevaart, van de stichting Terebinth, een vlammende introductie, over de betekenis van oude begraafplaatsen als plaats van het cultureel erfgoed van het dorp.
Korrie is zich voor het onderwerp gaan interesseren, naar aanleiding van de restauratie van de begraafplaats in haar eigen dorp.
Korrie benoemd tijdens haar verhaal een aantal punten waarom we onze grafstenen niet bij het grofvuil moeten zetten.

 • Grafstenen zijn on stenen archief.
 • Het herdenken van markante en niet markante personen.
 • De prachtige ontwerpen van de grafstenen, al dan niet voorzien van emblemen.
 • De biodiversiteit, welke er heerst op een begraafplaats zelf. Denk aan Bomen, volgens en insecten. Denk aan de stilte welke er heerst.
 • De grafzerken zijn prachtige monumenten en kunnen gezien worden als kunst uit de tijd dat ze geplaatst zijn.
 • Denk aan de bijhorende gebouwen. (het lijkhuis)
 • Het is een plaats voor rouwverwerking, maar ook voor het onthaasten in deze snelle tijd.

Natuurlijk gaat het bij het ruimen van graven over baten en verlies. Maar dit mag niet de overhand hebben. Oude graven, kapotte graven dienen wellicht gerestaureerd te worden. Denk ook eens na over het hergebruik van graven. Wellicht dient een begraafplaats nieuwe functie te krijgen.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het creëren van een plaats voor urnen.
 • Wellicht kan een begraafplaats dienen als een soort cultuurcentrum of wandelpark.

Een aantal zaken zou weggelegd kunnen zijn vrijwilligers.

 • Overleg met de gemeente.
 • De begraafplaats aanmerken als gemeentelijk monument.
 • Het opstellen van een visie plan.
 • Het mee denken betreft een restauratieproject. Denk aan offertes en subsidies.

Vervolgens kwam Jelmer aan den Toorn aan het woord.
Jelmer hield een verhaal over een 3 tal bewoners en hun betrokkenheid bij de begraafplaats.
Als slot geeft Jelmer aan dat de gemeente zijn verantwoording, betreft de begraafplaats, dient te nemen. En niet enkel gemeente Maasdriel breed moet kijken.

Vervolgens kwam Marijn aan het woord.
Zij gaf aan in het begin geen binding te hebben met de begraafplaats. Maar na mate de tijd vorderde werd haar interesse wel gewekt. Wie liggen daar? Wie zijn het? Wat is het verhaal achter de mensen die er liggen? Het verhaal achter de mensen die er troost vinden, bij het verlies van hun dierbaren. Ook de ontdekking van haar eigen familie die daar ook bleken begraven te zijn.
Ook zij besluit haar verhaal dat we als bewoners met de gemeente samen moeten werken voor het behoud van de begraafplaats.
Zijn we dit niet aan onze voorouders en na volgelingen verplicht?

Als laatste kwam een medewerker van de gemeente aan het woord.
Hoewel er gesproken werd over het sluiten van de begraafplaats, is het nooit de bedoeling geweest de begraafplaats te verwijderen. Met sluiten bedoelde de gemeente geen nieuwe overledenen begraven, maar enkel het bijzetten van overledenen welke dit reeds hebben aangevraagd.
Nee, ook de gemeente is voor het behoud van de begraafplaats.
Ze gaat verder met haar verhaal hoe het een en ander binnen de gemeente is verlopen betreft de aanpassing van het begraafplaatsen beleid. Voornamelijk tussen de periode 2010 en 2019.
Ze eindigt haar verhaal, dat de gemeente samen met de bewoners een aantal scenario’s op papier wil zetten.
Over wat er in de toekomst met de begraafplaats dien te gebeuren.
Deze voorstel scenario’s worden aan de raad aangeboden, zodat zij een keuze kunnen maken, over wat er met oude begraafplaatsen dient te gebeuren.


Na een korte onderbreking onder het genot van koffie en thee, gaat de avond verder.

Dit is het discussie gedeelte van de avond.
De gemeente benadrukt nogmaals dat sluiten niet dicht is.
De gemeente geeft aan haar uiterste best te doen, om familie leden van overledenen welke daar begraven liggen te achterhalen. Ook wordt aangegeven, dat er in kaart gebracht wordt, welke graven voor bepaalde en onbepaalde tijd zijn geplaatst.

Op de vraag of er subsidie gegeven kan worden voor de restauratie van oude graven. Geeft het “Manhuisfonds” aan, dat daar best mogelijkheden voor zijn.
Ook aan de gemeente kan subsidie worden gevraagd. De gemeente kan zelfstandig geen subsidie geven.

Ook de mogelijkheid voor het plaatsen van nieuwe graven wordt besproken.
Dit zou best wel kunnen, maar dan dienen er wel graven geruimd te worden. Dit omdat er op de huidige begraafplaats maar weinig lege ruimte is.

Op de vraag welke mensen willen toe treden tot een tijdelijke werkgroep, geven spontaan 5 personen zich op. Zij gaan zich inzetten voor het opstellen van verschillend scenario’s in samen werking met de gemeente. Deze scenario’s dienen voor de bouwvak opgesteld te zijn. Zodat na de zomer deze scenario’s naar de raad kunnen.

Mocht u goede ideeën hebben of een mening, doe dan me met de enquête en laat u stem horen.

De gemeente staat open om te luisteren naar ideeën.