Lunch voor vrijwilligersgroep het Slingerbos

In het najaar van 2021 is, op initiatief van tuinontwerper Eri van de Burght, een werkgroep opgericht voor het opknappen van het Slingerbos in Rossum. Het Slingerbos ligt dicht bij de dorpskern, tussen de Waaldijk en de Slotselaan.

Het Slingerbos is niet meer het parkbos met stinzeplanten, zoals we dat van tientallen jaren geleden kennen. De bodembeplanting is overwoekerd en er is veel opschot van allerlei bomen, waardoor het bos steeds donker en eentoniger wordt.

De werkgroep heeft een 5-jaren plan gemaakt om het parkbos weer in ere te herstellen. Inmiddels is er een groep enthousiaste vrijwilligers die regelmatig samen in het bos aan het werk gaan.

Op zaterdag 2 juli 2022 hebben de vrijwilligers van de Werkgroep Slingerbos van een lekkere lunch genoten, natuurlijk in het Slingerbos! De lunch was een uiting van waardering voor de mensen die zich afgelopen jaar hebben ingezet. Een bedankje aan het Manhuisfonds voor het subsidiëren van de lunch is op zijn plaats.

De werkgroep en de Dorpsraad Rossum gaan nauwer samenwerken om te waarborgen dat deze nuttige werkzaamheden in de toekomst voortgezet kunnen worden, naast andere groen-projecten in het dorp. De activiteiten van de Werkgroep Slingerbos en de Dorpsraad Rossum kun je volgen op Facebook. Wil je ook je steentje bijdragen aan dit project? Neem dan contact op!

Lunch van de vrijwilligersgroep in het Slingerbos

Reacties zijn gesloten.