Verbetering van het Slingerbos

Het unieke Slingerbos heeft bij de inwoners van Rossum en bij veel bezoekers van buiten het dorp een goede naam. Mede dank zij het Slingerbos verdient Rossum de naam ‘Parel van de Bommelerwaard‘.

Maar het Slingerbos heeft onderhoud nodig. Dit onderhoud kan door de gemeente Maasdriel en door vrijwilligers uit Rossum opgepakt worden. Met als resultaat dat het Slingerbos weer de kwaliteit krijgt die het verdient! We zouden graag een groepje van betrokken Rossummers vormen die het onderhoud aanpakt. Het groepje krijgt in eerste instantie uitleg van Eri van der Burght, tuinontwerper uit Rossum. Dan wordt besproken wat er nodig is en hoe we het onderhoud willen aanpakken.

We beginnen met de verwijdering van het fluitenkruid. Dat willen we nog in dit najaar doen. Inmiddels is de gemeente dan aan de gang gegaan met het kappen van bomen, om meer licht in het Slingerbos te krijgen. Als dat gebeurd is, gaan we planten en zaaien. Maar dat is iets voor volgend jaar. Concreet vragen we belangstellende inwoners van Rossum zich op te geven voor een werkgroepje ‘Onderhoud Slingerbos’.

Je kunt je opgeven bij:

  • Eri van der Burght, Maasdijk 22, 5328 BG  Rossum, T 06 16396931 E info@hofhouding.nl, of bij
  • Hans ter Heege, Burg. Slootspad 14, 5328 CC Rossum, T 0418 661586, E heege027@upcmail.nl.

Dit groepje komt op woensdag 27 oktober 2021, 19.30 uur, bijeen in de Nieuwhof bij de prot. kerk.      

Onderhoud is hard nodig: het is er veel te donker omdat de kruinen van de esdoorns alle licht wegnemen. De vegetatie op de grond heeft daarvan te lijden. De stinsenplanten krijgen vroeg in het voorjaar licht, maar daarna niet meer. Waar ze wel behoefte aan hebben. Er moeten bomen worden gekapt en er moeten nieuwe bomen worden geplant. Meer variatie is dus gewenst. En de overdadige groei van fluitenkruid moet worden verwijderd. Er is, kortom, veel werk in het Slingerbos  te doen! We willen dit werk samen met de gemeente Maasdriel aanpakken, maar ook samen met bewoners van Rossum.

We willen dit werk samen met de gemeente Maasdriel aanpakken, maar ook samen met bewoners van Rossum. _____________________________________________________________________

aanmelding voor het werkgroepje Onderhoud Slingerbos

naam: …………………………………………………………….

adres: …………………………………………………………….

telefoonnummer: ………………………………………………..

mailadres: ……………………………………………………….

U kunt deze aanmelding in de bus doen bij een van de twee initiatiefnemers of stuur mail.

Laat een reactie achter

HTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>