Prikbord

Als u klachten heeft over de openbare ruimte, bijvoorbeeld over zwerfvuil, schade op of aan de weg, dan kunt u dit melden bij het meldpunt openbare orde. Dit is het meldpunt openbare orde van de gemeente Maasdriel.

Als u een evenement organiseert in Rossum of omstreken neem dan contact op met de Dorpsraad via Facebook. Via deze weg kan extra aandacht worden besteed aan het evenement en worden er meer mensen van op de hoogte gesteld.