Uitnodiging bewonersavond 19 november 2014

Aan alle inwoners van Rossum,

Sinds twee jaar heeft Rossum een eigen dorpsraad waarvan  de officiële naam is “Stichting Rossums Dorpsbelang”.
Jaarlijks organiseert de dorpsraad een bewonersavond om verslag te doen van haar activiteiten en bewoners te informeren over actuele onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid in ons dorp. Tevens is dit een uitgelezen moment waarop u als bewoner kunt aangeven wat voor u in dit verband belangrijk is en waarin de dorpsraad mogelijk een rol kan spelen. Vorig jaar is een enquête gehouden aan de hand waarvan de dorpsraad een dorpsplan heeft uitgewerkt. Dit is de leidraad voor de activiteiten die de dorpsraad voor ogen heeft.

De bewonersavond vindt plaats op woensdag 19 november as. in dorpshuis De Parel.  De aanvang is 20.00 uur en vanaf 19.30 is de zaal open en staat de koffie/thee voor u klaar.

Het programma voor deze avond is als volgt:

 •  20.00 uur opening en welkom door de voorzitter
 •  Verslag van de activiteiten in 2014 ( o.a. klompenpad, dorpsplan, bouwplannen  (Weteringshoek en Rubensplan)
 • Bestuurszaken:
  aftredend en niet herkiesbaar: Jacqueline Sterk en Linda Maaskant;
  benoeming nieuwe leden: Hans ter Heege (belangstellenden voor de nog vacante    bestuursfunctie kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering via e-mailadres    rossumsdorpsbelang@gmail.com
 • Presentatie Patricia Allard over het thema veiligheid Patricia Allard is wijkagent voor o.a. Rossum en Hurwenen en zij zal in haar presentatie aantonen hoe het met de veiligheid in ons dorp is gesteld, welke preventieve maatregelen men kan nemen en hoe bewoners daarin elkaar kunnen versterken.  Uiteraard zal zij ook vragen van mensen in de zaal beantwoorden. 
 • 21.00 uur pauze  
 •  Korte demo van een promotiefilm over Rossum door Andre Versteeg 
 • Uitleg gemeente over de transitie van huidige WMO en AWBZ naar de nieuwe situatie in 2015. Wat is er concreet al te melden?
 • Promotie van lopende en nieuwe activiteiten en oproep vrijwilligers:  (klompenpad, schoonmaakactie) 
 • Rondvraag
 • 22.00 uur afsluiting

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 19 november
Bestuur “Rossums Dorpsbelang”

Uitnodiging bewonersavond 2014

Laat een reactie achter

HTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>