Uitnodiging bewonersavond 2015

Aan alle inwoners van Rossum,

Op woensdag 18 november 2015 organiseert de dorpsraad de jaarlijkse bewonersavond in dorpshuis De Parel in Rossum. De aanvang is 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de zaal open en staat de koffie/thee voor u klaar.

Op deze avond doen we verslag van de activiteiten van afgelopen jaar en informeren we de bewoners over actuele onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid in ons dorp. Dit keer nodigen wij speciaal belangstellenden uit om de microfoon ter hand te nemen (“speakercorner”) en de aanwezigen in een minuut te vertellen wat hen op het hart ligt t.a.v. de leefbaarheid in ons dorp. Laat uw stem horen en meldt u aan bij de voorzitter. (Antoon van den Heuvel 06 50859121)

Daarnaast is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden die een actieve bijdrage willen leveren aan concrete acties van de dorpsraad. We hopen ook dat iemand het leuk vind om het secretariaat op zich te nemen. Deze functie is op dit moment nog vacant binnen het dagelijks bestuur.

Speciaal op deze avond zal de dorpsraad een nieuwe dorpsfilm over Rossum presenteren. Al vroeg in het voorjaar zijn we hiermee gestart na de vele positieve reacties  tijdens de vorige bewonersavond. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het een hele klus is geweest, maar mede dankzij sponsoren en de vele mensen die hieraan hebben meegewerkt is het gelukt om de film te produceren. Tijdens de avond wordt een voorproefje getoond van de definitieve versie die u op deze avond kunt kopen of al eerder kunt bestellen. Op deze link kan de film al worden besteld Bestelformulier Dorpsfilm 2015.

Het programma voor deze avond is als volgt:

 • 20.00 uur opening en welkom door de voorzitter
 • Verslag van de activiteiten in 2015
 • Bestuurszaken:
  – aftredend en wel herkiesbaar: Antoon van den Heuvel, Karel aan den Toorn
  – benoeming nieuwe leden: (belangstellenden voor de nog vacante bestuursfunctie kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering via e-mailadres rossumsdorpsbelang@gmail.com of melden bij de voorzitter (06 50859121)
 • Speakerscorner:  bewoners aan het woord
 • Rondvraag 
 • 20.45 uur pauze
 • Presentatie dorpsfilm  
 • 21.30 uur afsluiting
Met vriendelijke groet en hopelijk tot 18 november 2015
Bestuur “Stichting Rossums Dorpsbelang”

Laat een reactie achter

HTML: Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>